Viet Nam English
slider nha may dau slider2 slider3 slider4 slider san pham slider5 banner1
Văn phòng đại diện Quang Minh Singapore

Văn phòng đại diện Singapore

Văn phòng đại diện, công ty liên kết của QMC tại Singapore

Quang Minh Copporation Marketing (S) Pte.Ltd.

Address:     Leng Kee Road, #03-06, Thye Hong Centre, Singapore (159 086)

Mobile :  +65-9109 4266 

Email  : franciscyong@gmail.com

Skype : franciscyong

Website : http://qmcgroup.vn